Iordningställande av lokal till befintlig hyresgäst

2020

I vår fastighet Smedjan Örebro som för Örebroarna är känd som före detta Skogaholmsbageri håller vi på att iordningställa ca 2000 kvm ytterligare till vår befintliga hyresgäst Dosapoteket. Bilden är från den pågående renoveringen.

För vidare information kontakta Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter AB: Tel 010-556 95 03, e-post mikael.bernstrom@lantmannen.com.