Solör Bioenergi förvärvar Lantmännen Agrovärme

2022

Lantmännen avyttrar Lantmännen Agrovärme med dotterbolag. Köpare är Solör Bioenergi – en av de största aktörerna på den svenska och nordiska fjärrvärmemarknaden.

Lantmännen avyttrar Lantmännen Agrovärme som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme till cirka 1100 kunder från 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus att förse sina kunder med hållbar energi. Köpare är Solör Bioenergi – en av de största aktörerna på den svenska och nordiska fjärrvärmemarknaden.

Lantmännen Agrovärme har som strategi att bidra till en cirkulär ekonomi. Ca 95% av fjärrvärmen från Lantmännen Agrovärme kommer i huvudsak från förbränning av lokalt framtagna biobränslen, såsom flis, energiskog, träpellets och spill från jordbruket.

Lantmännen Agrovärme bedriver verksamhet på 19 orter i Sverige och värmeverken levererar årligen cirka 150 GWh. Under 2019 utökades affären till att även omfatta framställning av biokol i flera av Agrovärmes anläggningar.

– Lantmännen Agrovärme är ett stabilt bolag som visat god utveckling på sina lokala marknader under flera år. För att bibehålla fortsatt utvecklingstakt är det dock viktigt att Agrovärme blir en del av ett större bolag med fjärrvärme som kärnverksamhet, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

Affären avses slutföras under september månad.

För mer information, kontakta gärna: 

Henrik Frohm, vd på Lantmännen Agrovärme
E-post: henrik.frohm@lantmannen.com

Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter
E-post: joachim.haas@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com