Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Fastigheterna är kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Lantmännen Fastigheter är del del av koncernen Lantmännen.

Kort om oss

  • Grundades 2009 och är ett bolag i Lantmännenkoncernen
  • Ett av Sveriges större fastighetsbolag med ca 150 fastigheter på 80 orter
  • Sammanlagd yta på ca 1,3 miljoner kvm
  • Merparten av fastigheterna består av lokaler för kontor, handel, produktion samt lager
  • Drygt hälften av lokalerna hyrs ut internt inom koncernen och övriga till externa hyresgäster