Vad vi gör

Lantmännen Fastigheter AB ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på cirka 1 300 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Drygt hälften av lokalerna hyrs ut internt till koncernen och övriga till externa hyresgäster.


Fastighetsförvaltning
Vår förvaltningsverksamhet sköts från våra kontor i Malmö, Stockholm, Norrköping och Örebro. På varje kontor finns förvaltare som ansvarar för ett visst antal fastigheter, med stöd från två förvaltningsassistenter. Arbetet leds av regionchefer. På kontoret i Malmö finns även samordnaren för fastighetstekniska installationer i hela landets fastigheter.


Fastighetsutveckling

Vi utvecklar fastigheter för kontor, handel och verkstäder och i attraktiva lägen även bostadsprojekt. Projekten drivs i olika former, på egen hand eller tillsammans med andra lokala aktörer. I vissa fall innebär projektet att omvandla redan befintliga fastigheter till annan verksamhet, i andra fall sker fastighetsutvecklingen från grunden.


Fastighetstransaktioner

Vi arbetar aktivt med att sälja och byta fastigheter, för att anpassa beståndet till vår förvaltningsstrategi. Vi säljer också fastigheter som vi bedömer har begränsade utvecklingsmöjligheter. Och arbetar med utvecklingsprojekt som kan säljas i olika stadier av processen. En strategisk inriktning är ett ökat bestånd av dagligvaruhandel och samhällsfastigheter.

 

Vision

Vi ska med hög lönsamhet utveckla vårt fastighetsbestånd för långsiktigt ägande och skapa mervärde för våra kunder och ägare.

Affärsidé

Tillsammans med våra kunder skapar vi värde genom förvaltning, förädling och aktivt arbete med fastighetsportföljen.

Fakta om Lantmännen Fastigheter

  • Grundades 2009 och är ett bolag i Lantmännenkoncernen
  • Ett av Sveriges större fastighetsbolag med ca 150 fastigheter på 80 orter
  • Sammanlagd yta på ca 1,3 miljoner kvm
  • Merparten av fastigheterna består av lokaler för kontor, handel, produktion samt lager
  • Drygt hälften av lokalerna hyrs ut internt inom koncernen och övriga till externa hyresgäster
  • Att ladda ner - organisationsschema.pdf

Lantmännen

Lantmännen Fastigheter är en del av koncernen Lantmännen.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder kronor på årsbasis. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.