Vad vi gör

Lantmännen Fastigheter AB ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 19 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på cirka 1 300 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Drygt hälften av lokalerna hyrs ut internt till koncernen och övriga till externa hyresgäster.

 

Vision

Vi ska med hög lönsamhet utveckla vårt fastighetsbestånd för långsiktigt ägande och skapa mervärde för våra kunder och ägare.

Affärsidé

Tillsammans med våra kunder skapar vi värde genom förvaltning, förädling och aktivt arbete med fastighetsportföljen.

Fakta om Lantmännen Fastigheter

  • Grundades 2009 och är ett bolag i Lantmännenkoncernen
  • Ett av Sveriges större fastighetsbolag med ca 150 fastigheter på 80 orter
  • Sammanlagd yta på ca 1,3 miljoner kvm
  • Merparten av fastigheterna består av lokaler för kontor, handel, produktion samt lager
  • Drygt hälften av lokalerna hyrs ut internt inom koncernen och övriga till externa hyresgäster
  • Att ladda ner - organisationsschema.pdf