Lantmännen Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Fastigheterna är kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Lantmännen Fastigheter är del av koncernen Lantmännen.

Om Lantmännen

Lantmännen Fastigheter är en del av koncernen Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord.

Läs mer här!