Vid ängar och hagar i Almby

Nu startar omvandlingen av det område där Farmek tidigare hade verksamhet, i Almby 3,5 km från centrala Örebro.  

 

I det före detta slakteriområdet i Almby har vi på Lantmännen Fastigheter stora planer. Blandad bebyggelse för handel och kontor kommer att kombineras med bostäder i naturnära omgivningar. Eventuellt kommer också skola och vårdcentral att byggas. Här kan man leva invid ett naturreservat, nära Hjälmaren och med bara 3,5 km till Örebro centrum.

Genom att riva de byggnader där Farmek tidigare huserade tas nu under hösten nästa steg i omvandlingen av Almby och här på vår hemsida kommer de som vill att kunna följa arbetet. 

Lantmännen Fastigheters förvaltare Robert Brofeldt och byggprojektledare Viktor Rikner håller i rivnings- och saneringsprojektet som nu inleds. Rivningen av de gamla byggnaderna kommer att starta öster ifrån och saneringen startar löpande allteftersom byggnaderna rivs.  

  -  Efter en tolv år lång planprocess är vi nu i gång med det som varit vår vision för fastigheten i Almby. Att fortsätta omvandlingen och se det området växa fram känns verkligen roligt, säger Mikael Bernström, Regionchef på Lantmännen Fastigheter.

Den första etappen i öster är sanerad, färdigställd och överlämnad till köparen, Asplunds Bygg som är i full gång med bygglovshandlingar och försäljning av bostäderna som ska produceras. 

 

För mer information om projektet kontakta: 
Masoud Taheri
Utvecklingschef
Telefon: +46 10 556 14 12
Mobil: +46 70 832 67 30
masoud.taheri@lantmannen.com