Den här sidan riktar sig till Lantmännen Fastigheters underentreprenörer. Här finns viktig information för dig som utför arbete vid våra anläggningar.