Gammal silo ger plats för nytt i Aspholmen

På Aspholmen i Örebro har våra silos länge stått som ett känt landmärke. Dessa har sedan några år tillbaka rivits. Lantmännen tittar på om fastigheten Träarbetaren ska plan ändras till att rymma bostäder, handel och vårdverksamhet. Detta för att möta kommunens framtida vision för Aspholmen .

För mer information om projektet kontakta: 
Mikael Bernström
Regionchef Örebro
Telefon: +46 10 556 95 03
Mobil: +46 73-071 50 35
mikael.bernstrom@lantmannen.com