John Cannier ny vd för fastighetsbolagen inom Lantmännens pensionsstiftelse

John Cannier har utsetts som vd och Asset Manager för fastighetsbolagen inom Lantmännens gemensamma pensionsstiftelse från och med den 1 januari 2017.

John började 2014 som ansvarig för Corporate Real Estate på Lantmännen Fastigheter. Han kommer även fortsättningsvis att ansvara för Corporate Real Estate, men i en mindre operativ funktion.

– Det är glädjande att välkomna John till hans nya och viktiga roll, och det känns bra att säkerställa kontinuitet i verksamheten med en intern rekrytering, säger Joachim Haas, fastighetschef och tillträdande vd, Lantmännen Fastigheter.

Micke Folke