Lantmännen bildar samägt bolag med Hemsö

Lantmännen fortsätter sin satsning på utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter och startar ett samägt bolag med fastighetsägaren Hemsö.

Skolor och äldreboenden står i fokus för det nya bolaget som kommer att ägas gemensamt av Lantmännen Fastigheter och Hemsö. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Sammanlagt äger bolaget Hemsö drygt 350 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland, med ett sammanlagt marknadsvärde på 35 miljarder kronor.

– Hemsö har lång erfarenhet av att vara värd för samhällsservice och driva projektutveckling. Jag är mycket glad över att tillsammans med Hemsö bidra till framväxten av moderna samhällsfastigheter, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

Samarbetet kommer till en början att omfatta mellan fem och tio projekt i form av skolor och äldreboenden i Stockholms- och Malmöområdet. På fem till sju års sikt hoppas bolaget nå ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor. 

– Det nya bolaget möjliggör fortsatt lönsam expansion inom detta område tillsammans med en mycket respekterad och kompetent partner. Vi räknar med att vårt samarbete med Hemsö över tid kommer att fortsätta bidra till ökad värdetillväxt för Lantmännen, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Lantmännens och Hemsö kommer att äga bolaget i lika delar och räknar med att vara igång i september.  

Vid frågor, kontakta Joachim Haas på +46-10-556 12 28 eller joachim.haas@lantmannen.com