Lantmännen bygger nytt åt Granngården

När Granngården fick behov av bättre lokaler i Södertälje kom man överens med Lantmännen om att bygga nytt. Den nya fastigheten är nu uppförd och nyinvigning skedde i slutet av maj.

Den nya butiken är på 917 m2 med lager om 193 m2. Dessutom har man en utemarknad om 208 m2 och parkeringsplatser på c:a 2 000 m2.

Avtalet sträcker sig 10 år framåt till våren 2026.

För mer information kontakta gärna:

Masoud Taheri

Förvaltare Lantmännen Fastigheter

E-post: masoud.taheri@lantmannen.com

Telefon: 010-556 14 12