Lantmännens hus i Kalmar närmar sig inflyttning

Lantmännen Fastigheter uppför ett ”Lantmännens hus” på fastigheten Dokumentet 8 i Kalmar. Anläggningen skapas i huvudsak för Lantmännen Maskin, som säljer och servar allt inom lantbruksmaskiner, samt för Lantmännen Lantbruk som utvecklar produkter och tjänster för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion.

Inflyttning sker i början av november.  

Vid frågor, kontakta Petter Melin på +46-10-556 06 97 eller petter.melin@lantmannen.com