Lantmännen Fastigheter hyr ut i Örebro

Lantmännen Fastigheter välkomnar CityMail Sweden AB som ny hyresgäst i fastigheten Smedjan 6 i Örebro.

Inflyttningsdatum var 8 maj och den uthyrda ytan är ca 600 m².

För vidare information kontakta Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter AB: Tel 010-556 95 03, e-post mikael.bernstrom@lantmannen.com.