Lantmännen Fastigheter AB säljer parkering med tillhörande silo i Linghem

2023

Lantmännen Fastigheter AB har avyttrat en fastighet i Linghem utanför Linköping. Ny ägare är Bonnarpen AB som tidigare varit hyresgäst. Totalt rör det sig om 13 000 kvm tomtarea där köparen, en bilhandlare med affärer i Linköping, Norrköping och Mjölby, i första hand ska parkera bilar innan leverans.

 - Det är väldigt roligt att fastigheten i Linghem nu kan utvecklas vidare mot en framtid med sin nya ägare och komma till användning i andra sammanhang, säger regionchef Mikael Bernström.

Till fastigheten hör också en silo. Silon som är ett känt landmärke i trakten, byggdes 1958 och under 50 bedrevs det verksamhet i den. Sedan 2008 har den stått tom och den nya köparen efterlyser nu idéer på hur den stora silon med 16 sammanlänkankande torn ska användas.

Köpare David Burman och Regionchef Mikael Bernström

 

För vidare information kontakta Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter AB:

Tel 010-556 95 03, e-post mikael.bernstrom@lantmannen.com.