Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning GDPR (the General Data Protection Regulation) i kraft i samtliga EU/EES-länder.

Med anledning av GDPR vill vi på Lantmännen Fastigheter AB informera dig om hur vi behandlar personuppgifter i förhållande till dig som hyresgäst. Lantmännen Fastigheter AB använder sig av standardiserade avtal och allmänna villkor från branschorganisationen Fastighetsägarna. I dessa finns bl.a. information om vilka personuppgifter som behandlas om dig som hyresgäst hos Lantmännen Fastigheter AB. Vidare finns information om för vilka ändamål dessa personuppgifter behandlas, samt vilka rättigheter du som inidivid har kopplat till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Önskar du få en tryckt kopia är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

Pernilla Årzén, förvaltningsassistent
Tele: 010-556 06 46
Mail: pernilla.arzen@lantmannen.com

Lotta Nyberg, hyresadministratör
Tele: 010-556 14 06
Mail: lotta.nyberg@lantmannen.com

Post: Lantmännen Fastigheter AB, Box 30192, 104 25 Stockholm