Lantmännen Fastigheter förvärvar handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun

2024

Lantmännen Handelsfastigheter AB, som är en del av Lantmännen Fastigheter, har förvärvat fastigheten Tegelbruket 4 i Falun. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 8 146 kvm och den största hyresgästen är Willys. Säljare är Neobo Fastigheter AB.

Lantmännen Fastigheter, ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter, har förvärvat en handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun.

- Förvärvet av handelsfastigheten i Falun ligger i linje med vår affärsmässiga plan avseende nya investeringar i fastigheter som ger god avkastning på såväl kort som längre sikt, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

Tillträdet av fastigheten sker i augusti och idag planerar Fastigheter inte att göra några förändringar utan fokus är snarare på den löpande förvaltningen och dialog med hyresgästerna.

- Den här typen av affärer är komplexa och kräver en laginsats av oss – från att vi identifierat tänkbara objekt att förvärva till det att transaktionen är genomförd. Vi har ett förtroende från ledningen och styrelsen att säkerställa investeringar som ger bästa möjliga avkastning, avslutar Joachim Haas.

Handelsfastigheten i Falun är belägen i ett område som under de senaste åren genomgått en stor förändring avseende nya bostäder.

För mer information, kontakta gärna: Joachim Haas, Vd Lantmännen Fastigheter Tel: 010-556 00 00 E-post: joachim.haas@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst Tel: 010 556 88 00 E-post: press@lantmannen.com