Lantmännen säljer byggrätter i Örebro

2023

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Örebro. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och köparen är K-Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter har sålt byggrätter för bostäder på fastigheten Almby 12:43 i Ormesta, Örebro Kommun. Köparen är K-Fast Kilen AB. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023.

"Nu har vi tagit ännu ett steg i Lantmännens plan för förutvecklingen av vår fastighet Almby 12:43 i Örebro. Sedan tidigare har vi sålt bostäder i en etapp och det är nu väldigt roligt att kunna konstatera att K-Fastigheter förvärvar nästa etapp bostadsbyggrätter på fastigheten", säger Mikael Bernström som är regionchef på Lantmännen Fastigheter i Örebro.

Lantmännen Fastigheter planerar även vidare för två etapper till i form av en skola och en centrumbyggnad.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter  
Tel: 010 556 95 03