Lantmännen Fastigheters solcellsinstallationer kommer att producera över en miljon kWh solel

2024

2023 var ett rekordår för Lantmännen – sett till mängden solcellsinstallationer. När solsäsongen drar i gång kommer Lantmännen att producera drygt en miljon kWh solel vilket motsvarar cirka 500 000 mil med elbil. Investeringar som gagnar både klimatet och plånboken. 

Redan 2015 gjordes den första installationen av solpaneler och då på Lantmännens fastighet i Uppsala med Swecon och Maskin som hyresgäster. Dock skulle det dröja ända till 2022 innan nästa installation genomfördes, och därefter har utvecklingen gått snabbt. 

- Flera faktorer ligger till grund för det skyhöga intresset i hela koncernen. Lantmännen har en mycket ambitiös hållbarhetsagenda med högt ställda mål och där solpaneler är både en hållbar och en ekonomiskt lönsam investering, säger Henrik Nilsson, hållbarhetsansvarig på Lantmännen Fastigheter. 
  

För att se vilka anläggningar som har bäst förutsättningar för solceller görs en utvärdering och därefter en prioritering för installationerna. Under 2023 installerades sju anläggningar, och ytterligare två är planerade under 2024 vilket innebär att Lantmännen kommer ha totalt 11 solcellsanläggningar i drift. Dessa förväntas producera över 1,1 miljon kWh per år, vilket motsvarar cirka 500 000 mil med en elbil eller förbrukningen för 55 normalstora villor.  

- Våra hyresgäster får ta del av den lokalproducerade gröna elen och dessutom installerar vi ofta en skärm i ett allmänt utrymme där man kan följa solcellsproduktionen. På så vis bidrar gagnas hyresgästernas hållbarhetsprofil – helt utan att öka kostnaderna en krona, berättar Henrik.  

 Under solsäsongen 2024 kommer Lantmännen att producera solel vid fastigheterna i Uppsala, Nyköping, Hemse, Örebro, Falkenberg, Kristianstad, Staffanstorp och Halmstad.   

Här installerades solcellsanläggningar 2023:

Nyköping – nybyggd Maskinanläggning

Hemse, Gotland – Granngårdens tak, samma fastighet som Maskin

Örebro – Swecon, Maskin och Lantbruk

Örebro – extern hyresgäst: Apoteket Dos

Falkenberg – fastighet för Maskin, Lantbruk och Granngården

Kristianstad – Fastigheten Yllan med flertalet externa hyresgäster

Staffanstorp – Maskin och Swecon

Halmstad – Swecon

Följande installeras i slutet 2024, i samband med att Maskinanläggningarna är färdiga (kontrakterades 2023):

Kristianstad nybyggnation för Lantmännen Maskin

Växjö nybyggnation för Lantmännen Maskin

 

För vidare information kontakta Henrik Nilsson, Hållbarhetsansvarig Lantmännen Fastigheter AB, Tel 010-556 00 25, henrik.z.nilsson@lantmannenfastigheter.com

Lantmännens presstjänst, endast för journalister
Telefon: 010-556 88 00
E-post: press@lantmannen.com