Lantmännen hyr ut i Örebro

Den 1 november flyttade nya hyresgäster in i fastigheten Almby 12:43 i Örebro. Lantmännen Fastigheter hälsar Prolog KB, Danngren Produktion AB samt Johan Holm AB varmt välkomna. Prolog KB är även ny hyresgäst i Smedjan 6.

Vi välkomnar även ABU AB som ny hyresgäst i fastigheten Virkeshandlaren 1 i Örebro.

För vidare information kontakta Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter AB: Tel 010-556 95 03, e-post mikael.bernstrom@lantmannen.com