Lars Eklöv - Real Estate Project Manager

Lars Eklöv kommer att börja som Real Estate Project Manager på Lantmännen Fastigheter den 1 december. Lars arbetar idag som projektledare och strategisk inköpare för Lantmännen Maskin & Swecon för ny-, om- och tillbyggnader.

Lars kommer fortsatt att ansvara för lokalfrågorna hos Swecon och Lantmännen Maskin men kommer utöver detta också att ha uppdrag för andra koncernbolag samt projekt inom Lantmännen Fastigheter.

För vidare information kontakta Joachim Haas, VD Lantmännen Fastigheter AB: Tel 010-556 12 28, e-post joachim.haas@lantmannen.com.

Lars själv nås på lars.eklov@lantmannen.com eller 010-556 34 31.