Lantmännen Fastigheter slutför försäljning av byggrätter i Örebro

2023

Lantmännen Fastigheter har slutfört försäljningen av byggrätter på fastigheten Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun. Köparen, Asplunds Bygg, planerar att bygga 300 bostäder i området som under de närmaste åren kommer att genomgå en stor omvandling.   

Lantmännen Fastigheter har slutfört affären avseende byggrätter på fastigheten Almby 12:43 belägen i Ormesta, Örebro. Köparen är Asplunds Bygg som planerar att bygga 300 bostäder på fastigheten där en levande stadsdel kommer att ta form.   

– De befintliga byggnaderna på fastigheten kommer att rivas för att ge plats till en ny stadsdel. Det är verkligen ett område som genomgår en stor omvandling och det känns väldigt roligt att Lantmännen Fastigheter möjliggör den positiva utvecklingen tillsammans med lokala aktörer, säger Mikael Bernström, regionchef på Lantmännen Fastigheter. 

Detaljplanen för Almby i Ormesta innehåller en centrumbyggnad med butiker, träningslokaler, vårdcentral, äldreboende, studentbostäder, parkeringshus, idrottshall och bostäder. Därtill planeras en skolfastighet som kommer att ägas och drivas av Lanthem Samhällsfastigheter AB som Lantmännen Fastigheter äger tillsammans med Hemsö Fastighets AB.

Försäljningen till Asplunds Bygg är ett led i Lantmännen Fastigheters totala plan för fastigheten Almby, där fler byggrätter kommer att säljas. Arbetet har pågått under en längre tid och involverat många medarbetare.    

– Det känns naturligtvis väldigt roligt att vi nu slutfört affären som involverat många kollegor i teamet på Lantmännen Fastigheter. Affären ingår i vår affärsplan och att försäljningen nu är genomförd är ett viktigt steg i rätt riktning framåt för vår verksamhet, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.  

Lantmännen Fastigheter arbetar aktivt med att optimera verksamhetens fastighetsbestånd och avyttrar fastigheter som bedöms ha begränsade utvecklingsmöjligheter utifrån bolagets förvaltningsstrategi. Innan försäljningar genomförs, utvecklas och förädlas fastigheterna för att optimera avkastningen. 

För vidare information kontakta Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter AB:

Tel 010-556 95 03, e-post mikael.bernstrom@lantmannen.com.