Medarbetarporträttet: Möt Märta Gjörtler – fastighetsförvaltare på Lantmännen Fastigheter

2023

Som fastighetsförvaltare på Lantmännen Fastigheter är man verkligen mitt i händelsernas centrum – och det passar Märta Gjörtler perfekt. Att renovera en fastighet där verksamheten är i full gång kräver noggrann planering, koll på detaljerna och nära samverkan mellan många olika parter.

Lantmännen omfattar väldigt mycket – från jord till bord, verkligen! Vi slog vi oss ner för en pratstund med Märta Gjörtler, fastighetsförvaltare på Lantmännen Fastigheter – ett av Sveriges stora fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på cirka 80 orter. Just på Lantmännen Fastigheter är förvaltarrollen väldigt bred om man jämför med andra aktörer i branschen. Ena dagen diskuteras detaljer på skruv- och mutternivå, och nästa dag ska beslut fattas avseende stora projekt såsom renoveringar eller nybyggnationer. Ingen dag är den andra lik – och det passar Märta alldeles utmärkt.

Du jobbar som fastighetsförvaltare, kan du kort beskriva vad den rollen innebär?
Att jobba som förvaltare omfattar mycket – från budgetansvar och verksamhetsanpassningar till om- och nybyggnationer, upphandlingar med entreprenörer och myndighetsfrågor. Dessutom ansvarar vi för omvärldsbevakning där vi håller koll på förändringar i närområdet kring våra fastigheter, marknadsföring och hyresavtal.

Vad fick dig att söka tjänsten som fastighetsförvaltare hos Lantmännen?
Det var faktiskt så att en gammal kollega från ett tidigare jobb arbetade på Lantmännen Fastigheter och så fick jag veta att hon hade fått nytt jobb. Jag hade koll på Lantmännen som en handlingskraftig och stabil arbetsgivare och tänkte att denna tjänst skulle passa mig!

Finns det något särskilt som du uppskattar i ditt jobb?
Det är väldigt roligt att vara en del i utvecklingen av fastigheterna och våra kunders verksamheter. Det kan handla om en nybyggnation, eller anpassning av befintlig fastighet utifrån kundernas behov. Sedan tycker jag att förhandlingar är väldigt roligt eftersom vår målsättning är att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt.

Vilka egenskaper värdesätter du hos dina kollegor?
Ingen prestige, mycket kunskap och att vi har högt i tak.

Vad utmärker Lantmännen och Lantmännen Fastigheter som arbetsgivare?
Stort förtroende från chefer och ledningen, och att vi har roligt tillsammans!

Du ansvarar för ett jätteprojekt – nämligen renoveringen av Lantmännens fastighet i Åhus. Berätta!
Lantmännens fastighet i Åhus är en av våra strategiska anläggningar och där har vi en foderfabrik, en spannmålsmottagning och ett logistikcenter. Just nu renoverar vi både fasader på både spannmålssilon och foderfabriken. Renoveringen är omfattande och har pågått i olika etapper sedan 2021 för minsta möjliga påverkan i den dagliga verksamheten. Nuvarande etapp ska vara klar innan skördesäsongen inleds. Spannmålsmottagningen i Åhus omsätter cirka 170 000 ton per år, varav 75 000 ton spannmål under skördesäsongen. Foderfabriken tillverkar cirka 260 000 ton per år och Logistikcentret omsätter cirka 40 000 ton per år.

Är det någon verksamhet i silon under renoveringen?
Ja, det är full rulle! Därför mycket viktigt med säkerhetstänk och nära dialog med verksamheten och entreprenören innan och under entreprenaden. Health & Safety på Lantmännen utgör ett grundfundament med regler, riktlinjer och processer. Det gör att det känns väldigt tryggt att genomföra den här typen av omfattande arbete samtidigt som den dagliga verksamheten är i gång.

Har du fler parallella projekt under 2023?
Ja, utöver renoveringen i Åhus bygger vi ett större el-rum till foderfabriken för att förbereda inför expansion och utveckling av Lantmännen Lantbruks verksamhet. Sedan pågår installation av värmepumpar hos Lantmännen Maskin i Tomelilla och på spannmålsmottagningen i Hammenhög lägger vi om ett papptak på magasinsbyggnaden och asfalterar om vissa ytor. Dessutom lägger vi om en del av ett större tak på vår kommersiella fastighet Yllan i Kristianstad där vi även planerar att installera solceller.

Jag stortrivs när det är mycket som pågår – att förvalta och utveckla fastigheter tillsammans med såväl mina kollegor på Lantmännen Fastigheter som ute i verksamheterna.