Ny controller på Lantmännen Fastigheter

Vi välkomnar Helen Larsson som under hösten tillträder tjänsten som controller på Lantmännen Fastigheter. Helen har arbetat på Lantmännen sedan 2009 och kommer närmast från en tjänst som controller på Lantmännens ekonomiavdelning (LMEA) där hon även ansvarat för KPI-rapportering kring indirekt inköp.

- Helen kommer att bli en utmärkt förstärkning till teamet när Åke Borgström går i pension i december 2017, säger ekonomichef Inga-Lena Lind.