Lantmännen Fastigheter växer i Stockholm

2023

Vi önskar Madeleine Wirmark varmt välkommen till Lantmännen Fastigheter!

Madeleine kommer att arbeta hos oss som fastighetsförvaltare med start den 14:e augusti. Hennes fastighetsbestånd kommer primärt att vara beläget i Uppland, Södermanland och Östergötland.

Madeleine kommer närmast från Sophiahemmet där hon var chef för drift och service. Hon ansvarade även för alla byggnader och mark, installationer, förvaltning, entreprenörer, underhållsprojekt, investeringsprojekt, budget och resultat. Hon har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 2005.

Madeleine kommer att utgå ifrån Stockholmskontoret och rapportera till John Cannier.

För vidare information kontakta John Cannier, regionchef Lantmännen Fastigheter AB
Tel 010-556 39 39, e-post john.cannier@lantmannen.com.