Lantmännen Fastigheter river silo

Nu är vi i full gång med att riva silon i Kristinehamn!

- Det känns bra att rensa upp på fastigheten eftersom silon brann för många år sedan och har stått obrukbar sedan dess, säger förvaltaren Robert Brofeldt som ansvarar för rivningen.

För vidare information kontakta Robert Brofeldt, förvaltare Lantmännen Fastigheter på telefonnummer 010-556 33 52, eller robert.brofeldt@lantmannen.com.