Utbyggnad i Askersund

2024

Pågående tillbyggnad i trä till Lantmännen Maskin. 

I Askersund pågår en utbyggnation av Lantmännen Fastigheters befintliga anläggning där Lantmännen Maskin har sin verksamhet. Tillbyggnaden på cirka 265 m² kommer att inrymma butik, kontor och reservdelslager. Därtill utökas de befintliga ytorna med ytterligare en verkstadsplats (från tre till fyra), samt att personalytor fräschas upp och ett nytt luftbehandlingsaggregat installeras. Stommen för tillbyggnaden utförs av pelare och balkar i limträ som till stor del kommer vara synliga.  

Utöver själva tillbyggnaden kommer säkerheten på anläggningen att förbättras.  

 - Arbetet löper på enligt plan och vi hoppas att Lantmännen Maskin ska trivas i sina nya och uppfräschade lokaler. Vi bygger den nya stommen i trä för minskad miljöpåverkan vilket ligger i linje med Lantmännen Fastigheters ambitiösa hållbarhetsmål, säger ansvarig projektledare Viktor Rikner. 

 Arbetet med byggnationen påbörjades under hösten 2023 och kommer vara klar under våren 2024. 

För vidare information kontakta Viktor Rikner, projektledare på Lantmännen Fastigheter AB:

Tel 010-556 06 05, e-post viktor.rikner@lantmannen.com.