Lantmännen Fastigheter ökar initiativen för biologisk mångfald – fördjupar samarbetet med BirdLife Sverige

2024

Lantmännen Fastigheter har mycket ambitiösa hållbarhetsmål där biologisk mångfald utgör en viktig del. Nu accelereras hållbarhetsarbetet ytterligare genom ett strategiskt samarbetsavtal med BirdLife Sverige i syfte att göra insatser för hotade fågelarter vid Lantmännens anläggningar runt om i landet.

Lantmännen Fastigheter intensifierar nu initiativen ytterligare för att främja den biologiska mångfalden där fåglar utgör en central del. För att genomföra insatser där behovet är som störst har Lantmännen Fastigheter ingått ett strategiskt samarbetsavtal med BirdLife Sverige som delar med sig av kunskap om vilka fågelarter som bör främjas samt val av geografiska platser.

- Vi gör en rad olika insatser för att främja den biologiska mångfalden vid våra anläggningar – från blommande ängar och insektshotell till träd eller fågelholkar. Vi är väldigt glada för det fördjupade samarbetet med BirdLife Sverige för att göra rätt åtgärd, på rätt plats, säger Henrik Nilsson, hållbarhetsansvarig på Lantmännen Fastigheter.

Vid Lantmännens spannmålsmottagning i Västerås har pilgrimsfalkar häckat i över 10 år och den 14 juni ringmärktes årets unge som föddes i holken, belägen på silons tak. Näst på tur är att bygga ytterligare en holk för pilgrimsfalk vid Lantmännens fastighet i Hedemora efter att BirdLife Sverige identifierat ett behov av fler häckningsplatser för pilgrimsfalkarna i området.

- Vi på BirdLife Sverige bistår med råd och expertis, och Lantmännen Fastigheter bekostar bygget av holkar utöver att de upplåter platser där fåglarna kan häcka. Tillsammans utvärderar lämpliga fastigheter och anpassar åtgärderna därefter för att skydda hotade arter såsom bland annat pilgrimsfalkar, säger Mia Ericsson verksamhetsutvecklare på BirdLife Sverige.

 

Skyltar kommer att sättas upp så att förbipasserande ser att Lantmännen gör insatser för att främja den biologiska mångfalden på den aktuella platsen.

Läs mer här!

 

För mer information, kontakta gärna: Henrik Nilsson, hållbarhetsansvarig, Lantmännen Fastigheter
Tel: 010-556 00 25
E-post: henrik.z.nilsson@lantmannen.com