Lantmännen utvecklar kvarteret Triton i Malmö

2020

Lantmännen utvecklar ett nytt kvarter i Malmö hamn, som kommer att bestå av bland annat kontorslokaler, bostäder och vård- och trygghetsboenden. Veidekke Entreprenad har valts som  totalentreprenör för projektet och vård- och trygghetsboendet avyttras till LantHem.

Ett nytt kvarter – kvarteret Triton – bildas i centrala Malmö. Fastigheten ägs av Lantmännen och kommer att bestå av kontorslokaler, bostadsrätter, vård- och trygghetsboenden, butiker, restauranger och garageplatser.

– Lantmännen kommer att använda den största delen av kontorsbyggnaden, med syftet att samlokalisera Lantmännens egna verksamheter i Malmö i så stor utsträckning som möjligt. Kontorslokaler om cirka 1 700 mär i nuläget tillgängliga för extern uthyrning, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter har valt Veidekke Entreprenad som totalentreprenör för projektet – både för kontor och bostäder – och Veidekke Eiendom kommer att utveckla bostadsdelen. Vård- och trygghetsboendet avyttras till LantHem, ett bolag som ägs i lika delar av Lantmännen Fastigheter och fastighetsägaren Hemsö.

Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2022, och bostadshuset under tredje kvartalet 2022.

För mer information, kontakta gärna: 

Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter
Tel: 0703 57 16 43
E-postjoachim.haas@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com