Lantmännen Fastigheter fortsätter gro med nyrekrytering

Lantmännen Fastigheter välkomnar i januari Damir Delic som ny fastighetsförvaltare på Stockholmskontoret. Damir blir en av tre förvaltare i Stockholm och kommer bl.a. att ansvara för Lantmännens fastigheter på Gotland och i Norrland.

- Vi har gjort ytterligare en utmärkt rekrytering och vår organisation är nu ytterligare stärkt av kompetens inom fastighetsförvaltning efter att vi haft en lucka att fylla under senare delen av 2016. Detta säger Joachim Haas, nyligen tillträdd VD på Lantmännen Fastigheter.

Vid frågor, kontakta Joachim Haas på telefon: +46-10-556 12 28 eller joachim.haas@lantmannen.com

Damir själv nås på damir.delic@lantmannen.com eller 010-556 38 86

Micke Folke